Nội dung bảo hiểm

01
Quyền lợi
 • Hỗ trợ sửa chữa máy móc kỹ thuật
 • Ưu tiên giải quyết hồ sơ hợp đồng
 • Khiếu nại nếu bồi thường không thỏa đáng
 • Được xây dựng lại cơ sở hoạt động mới (nếu cần)
 • Hỗ trợ nhà ở tạm thời nếu cơ sở, nhà máy, nhà ở bị thiệt hại
 • Gia hạn hợp đồng trực tuyến
02
Mô tả gói bảo hiểm

1. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

a. Đối tượng bảo hiểm:

 • Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
 • Máy móc thiết bị;
 • Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

b. Phạm vi bảo hiểm

 • Cháy
 • Nổ

2. Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

a. Đối tượng bảo hiểm:

 • Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
 • Máy móc thiết bị;
 • Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

b. Phạm vi bảo hiểm

 • Hoả hoạn + Sét đánh + Nổ (A)
 • Nổ (B)
 • Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng (C)
 • Gây rối, đình công, bãi công, sa thải (D)
 • Hành động ác ý (E)
 • Động đất hay núi lửa phun (F)
 • Giông bão (G)
 • Giông bão, lũ lụt (H)
 • Vỡ hay tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước (I)
 • Đâm va do xe cộ hoặc súc vật (J)

3. Bảo hiểm rủi ro tài sản

a. Đối tượng bảo hiểm:

 • Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
 • Máy móc thiết bị;
 • Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

b. Phạm vi bảo hiểm

 • Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.
03
Quy trình bồi thường
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
Bước 1
Thực hiện biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường
Bước 2
Gọi Hotline cho Fubon để thông báo tổn thất
Bước 3
Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
Bước 4
Fubon thông báo kết quả bồi thường
04
Tài liệu tham khảo
STTTÊN SẢN PHẨMTÀI LIỆU TẢI VỀ
1CFEBảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quy tắc bảo hiểm 1

Quy tắc bảo hiểm 2

2HCABảo hiểm nhà (Cháy)

Quy tắc bảo hiểm 1

Quy tắc bảo hiểm 2

3MNPBảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Quy tắc bảo hiểm 1

Tài liệu khác

Mẫu yêu cầu bồi thường

Mẫu yêu cầu bảo hiểm

Muốn được tư vấn về
sản phẩm?

Để lại thông tin, Fubon Việt Nam sẽ liên hệ hỗ trợ khách hàng chi tiết và hiệu quả nhất.
advance image
commit image

Fubon Việt Nam thành tín
cam kết

Đồng hành lâu dài
Tuân thủ pháp luật
Bồi thường thỏa đáng
Bồi thường
Chúng tôi hiểu rằng bồi thường nhanh chóng và thỏa đáng
đóng vai trò quan trọng giúp khách hàng và doanh nghiệp
sớm giải quyết khó khăn và đẩy nhanh cải thiện tình hình.
Sản phẩm liên quan
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Mọi tài sản của doanh nghiệp được bảo vệ, bồi thường trước sự cố như hỏa hoạn, thiên tai hoặc rủi ro bất ngờ trong kinh doanh xảy ra.
Bảo hiểm nhà tư nhân

Bảo hiểm nhà tư nhân

Mọi tài sản của doanh nghiệp được bảo vệ, bồi thường trước sự cố như hỏa hoạn, thiên tai hoặc rủi ro bất ngờ trong kinh doanh xảy ra.
Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe

Mọi tài sản của doanh nghiệp được bảo vệ, bồi thường trước sự cố như hỏa hoạn, thiên tai hoặc rủi ro bất ngờ trong kinh doanh xảy ra.
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Mọi tài sản của doanh nghiệp được bảo vệ, bồi thường trước sự cố như hỏa hoạn, thiên tai hoặc rủi ro bất ngờ trong kinh doanh xảy ra.
Bảo hiểm nhà tư nhân

Bảo hiểm nhà tư nhân

Mọi tài sản của doanh nghiệp được bảo vệ, bồi thường trước sự cố như hỏa hoạn, thiên tai hoặc rủi ro bất ngờ trong kinh doanh xảy ra.
Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe

Mọi tài sản của doanh nghiệp được bảo vệ, bồi thường trước sự cố như hỏa hoạn, thiên tai hoặc rủi ro bất ngờ trong kinh doanh xảy ra.
Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Mọi tài sản của doanh nghiệp được bảo vệ, bồi thường trước sự cố như hỏa hoạn, thiên tai hoặc rủi ro bất ngờ trong kinh doanh xảy ra.
Bảo hiểm nhà tư nhân

Bảo hiểm nhà tư nhân

Mọi tài sản của doanh nghiệp được bảo vệ, bồi thường trước sự cố như hỏa hoạn, thiên tai hoặc rủi ro bất ngờ trong kinh doanh xảy ra.
Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe

Mọi tài sản của doanh nghiệp được bảo vệ, bồi thường trước sự cố như hỏa hoạn, thiên tai hoặc rủi ro bất ngờ trong kinh doanh xảy ra.